weź udział w programie

Pierwszy w Polsce program badawczo-certyfikacyjny

Dzięki udziałowi w programie, firmy zdobywają dogłębną wiedzę na temat satysfakcji i zaangażowania swoich pracowników. Pomaga im to w utrzymaniu najlepszych osób, budowaniu wizerunku pracodawcy z wyboru, oraz wyróżnieniu firmy na tle rynku. Ponadto dzięki badaniu satysfakcji pracowników, firmy otrzymują wsparcie w tworzeniu rekomendacji rozwojowych w obszarze ZZL.

0
Pytania diagnostyczne
0 lat
Doświadczenie
0 firm
Przebadane firmy
w 0 %
Godło nadane przez pracowników
DLACZEGO WARTO?

Benefity badania

Zwiększona inkluzyjność (poczucie włączenia). HR opierający decyzje biznesowe o dane – DATA DRIVEN ORGANIZATION. Rozpoznanie preferowanych przez pracowników modeli pracy. Pakiety i narzędzia badawcze dostosowane do potrzeb i charakteru organizacji. Dostęp do autorskiej typologii pracowników diagnozującej charakterologiczne typy pracowników w organizacji. Proces realizacji badania w minimalnym stopniu angażujący pracodawcę. 

JAK TO DZIAŁA?

Najważniejsze kroki programu

1
February 2, 2014

Rozpoczęcie badania i analiza

 

Podstawą programu Inwestor w Kapitał Ludzki jest rzetelne, niezależne badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników. Ostateczny wzór kwestionariusza badania jest każdorazowo ustalony wraz z Klientem. Do obszarów certyfikacyjnych istnieje możliwość dołączenia od 5 do 10 pytań z puli pytań dodatkowych.

February 2, 2014
2
May 10, 2015

Raportowanie i rekomendacje

Przygotowany raport zdiagnozuje kluczowe obszary związane z funkcjonowaniem pracowników. Dowiesz się jaki jest poziom satysfakcji i zaangażowania swoich pracowników, prawdopodobieństwo rekomendacji miejsca pracy oraz produktów, które deklarują. Dowiesz się również, co ma wpływ na takie, a nie inne wyniki.

May 10, 2015
3
June 21, 2016

Promocja i wizerunek firmy

Opinie pracowników mają wielką moc. Wykorzystaj je w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Satysfakcja i zaangażowanie pracowników, przekłada się bezpośrednio na wyniki satysfakcji Klientów, którzy jeszcze szerzej mogą kształtować wizerunek Twojej firmy, jako miejsca zatrudniającego wysokiej klasy specjalistów.

June 21, 2016
DLACZEGO WARTO?

Zapraszamy do badania wszystkich pracowników

Główną wartością projektu jest jego diagnostyczny charakter. 

Żyjemy w czasach szybkich zmian i niepewności. Warto się zastanowić, na ile nasza organizacja, daje poczucie bycia włączonym w proces zmian.

 

Wiedza, którą możemy zdobyć w trakcie badania Inwestor w Kapitał Ludzki przekłada się na konkretne wskaźniki związane z efektywnością naszej firmy. Badając poziom zaangażowania, prawdopodobieństwo rekomendacji pracodawcy, poziom „Inclusion vs exclusion” oraz satysfakcję pracowników, możemy adresować wcześniej nieznane potrzeby oraz z większą pewnością planować działania, które spotkają się z akceptacją dużej części pracowników.

 

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, czy twoja firma kwalifikuje się do bezpłatnego pierwszego etapu.

elementy programu badawczego

Badane obszary

Główny wskaźnik IWKL

Indeks IWKL

Aby firma została nagrodzona certyfikatem „Inwestor w Kapitał Ludzki” poziom głównego indeksu IwKL powinien wynieść minimum 70%, liczony jako średnia z indeksów dla pięciu badanych obszarów (minimum dla obszaru to 65%).

obszar certyfikacyjny

Ogólne zadowolenie

Ocena ogólnej satysfakcji pozwala określić, jakie jest ogólne nastawienie pracowników do firmy, na ile pracodawca spełnia ich oczekiwania.

obszar certyfikacyjny

Zaangażowanie

Poziom zaangażowania pracowników mówi o postawie pracownika wobec pracodawcy. Pozwala określić, na ile pracownicy faktycznie są zaangażowani w pracę.

obszar certyfikacyjny

Relacje

Relacje to obszar odnoszący się zarówno do jakości relacji pracownika z przełożonym, jak i postrzegania swojego działu i komunikacji w firmie. W

obszar certyfikacyjny

Kompetencje

Obszar kompetencji pozwala sprawdzić, na ile pracownicy mają możliwość wykonywania swojej pracy i dalszego doskonalenia.

obszar certyfikacyjny

Pracownik jako ambasador

Obszar ten pozwala sprawdzić, na ile pracownicy firmy wierzą, że to co robią, przekłada się na wysoką jakość dla odbiorców produktów/ usług firmy.

poznaj nas

Zespół

Michał

Ewelina

Błażej

Kasia

Ilona

Grzesiek

Ania

AUTORSKA TYPOLOGIA

Typologia pracowników

Dzięki autorskiej typologii i Employees’ Power Survey®, dowiesz się kim są Twoi pracownicy i jak z nimi postępować.

Ofiarnicy

Pracownicy, którzy pomimo swojego niezadowolenia angażują się w pracę, zazwyczaj mały odsetek pracowników organizacji.

Zagubieni

Pracownicy niezadowoleni i niezaangażowani. Grupa pracowników na których szczególnie trudno wpłynąć podejmowanymi działaniami.

Przygaszeni

Pracownicy zaangażowani lecz nie do końca zadowoleni z pracy. Osłabiona satysfakcja z pracy może w konsekwencji wpłynąć na zaangażowanie tych pracowników. Pewne elementy środowiska pracy w ich otoczeniu nie spełniają ich oczekiwań.

Uśpieni

Pracownicy, którzy mogą stać się lokomotywami organizacji pod warunkiem, że zostanie podniesiona satysfakcja z określonych elementów środowiska pracy.

Lokomotywy

Pracownicy zaangażowani i zadowoleni z pracy. Stanowią motor napędowy organizacji, przyczyniają się do sukcesu firmy.

Wczasowicze

Pracownicy zadowoleni, którzy nie są zaangażowani. Stanowią niewykorzystany potencjał dla organizacji, mogą wpływać negatywnie na zaangażowanie pozostałych pracowników zespołu.

NASZE DZIAŁANIA

GALERIA

PARTNERZY

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY

kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Skontaktuj się z nami bezpośrednio lub uzupełnij formularz i pobierz ogólną ofertę programu badawczego Inwestor w Kapitał Ludzki. 

KONTAKT DO NAS

Adres

Puławska 457, 02-844 Warszawa

Telefon

Ewelina: +48 695 311 888
Błażej: +48 608 366 196​

Adres e-mail

biuro@expinstitute.pl
ewelina.kapusta@expinstitute.pl
blazej.malecki@expinstitute.pl

Wyślij wiadomość

 

Inwestor w Kapitał Ludzki jest programem badawczym należącym do Experience Institute.

 

2021