Ankieta pracownicza - jak samodzielnie wykorzystać wyniki badania
kompetencje

Zrób to sam, czyli jak wykorzystać wyniki ankiety pracowniczej

Zdarza się, że firmy, które przeprowadzają badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników, po zakończonym projekcie nie pracują z wynikami, zapominają o nich. Trzeba wprost powiedzieć, że jeśli tak się dzieje w naszej organizacji, to dzieje się źle.

Jednym z ważniejszych elementów, które stanowią o sukcesie projektu, to przekonanie pracowników, że czas, który poświęcili na wypełnienie ankiety pracowniczej, nie pójdą na marne. Pracownicy wypełniając szczerze ankietę, obdarzyli inicjatorów projektu zaufaniem. Warto o tym pamiętać.

 

Przedstaw wyniki ankiety pracowniczej – pokaż, że się z nimi zapoznałeś

Najprostszą formą pokazania pracownikom, że projekt nie poszedł na marne jest przygotowanie skróconego raportu wraz z podsumowaniem wyników ankiety. Nie pozostawimy wówczas wrażenia, że był to bezcelowy wymysł HR lub innej jednostki inicjującej projekt. Taki raport może zostać wysłany mailem do wszystkich pracowników firmy. Warto w nim uwzględnić slajdy, które mówią o tym, co jest mocną stroną organizacji, jak również kwestie, które są oceniane słabiej i wymagają poprawy.

 

Nie należy w nim uwzględniać szczegółowych analiz, które wymagają interpretacji osoby zajmującej się badaniami. Takie dane mogą nie być czytelne dla pracowników, a błędna interpretacja może powodować niepotrzebne napięcia w firmie. Jeśli w części obszarów, które zostały słabiej ocenione, podjęto już działania naprawcze, warto o nich przy tej okazji wspomnieć.

 

Ankieta pracownicza

Zaangażuj zarząd

Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników jest też doskonałym momentem do poznania osób z zarządu przez pozostałych pracowników firmy. Coraz częściej zdarza się, że prezes organizacji, która została poddana ankiecie pracowniczej, wypowiada się na temat wyników. Formy przekazania informacji przez prezesa mogą się różnić w zależności od wielkości organizacji. Najczęściej wykorzystywane do tego są spotkania firmowe, nagranie video lub wizyty w oddziałach, które znajdują się na danym terenie.

 

Warto zadbać, aby wypowiedź na temat wyników uwzględniała podziękowanie za udział. Podczas prowadzonych projektów zauważyliśmy, że bardzo dobrze odbierane są wypowiedzi osobiste, które mówią o trudnych, ale również bardzo pozytywnych wynikach. Może się okazać, że wypowiedź prezesa, mówiąca o tym, co chwyciło za serce i jakie uczucia wzbudziły wyniki, jest jedynym momentem, w którym pracownicy mogą zrozumieć i zbliżyć się do osoby, z którą nie mają na co dzień kontaktu.

 

Ankieta pracownicza – rozmawiaj z menedżerami na temat jej wyników

Element, który może dodatkowo angażować menedżerów do działania, to wykazywanie zainteresowania w temacie wyników ich działów. Warto dopytywać ich, z czego mogą wynikać dane oceny oraz czy mają pomysły, jak poprawić sytuację. Często okazuje się, że wśród pracowników kryją się ambasadorzy zmiany, którzy bardzo chętnie dzielą się swoimi gotowymi do wdrożenia pomysłami.

 

Warto pamiętać, że poza trzema powyższymi rozwiązaniami, istnieją jeszcze niezależni konsultanci, którzy specjalizują się w budowaniu zaangażowania w organizacji. Część z ich usług zapewne będzie wiązała się z dodatkowymi nakładami budżetowymi, jednak ich wiedza i doświadczenie może pomóc w wyeliminowaniu rozwiązań, które tylko na pozór wydają się konieczne czy słuszne. Dzięki temu możemy pozbyć się obaw, że nie przyniosą one żadnej zmiany ani w postrzeganiu miejsca pracy, ani w budowaniu zaangażowania pracowników.