Emitel S.A. - Inwestor w Kapitał Ludzki
 

Emitel S.A.

Emitel S.A. jest głównym operatorem naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce i liderem w zakresie cyfryzacji emisji radiowo-telewizyjnych oraz usług opartych na nowoczesnych systemach łączności bezprzewodowej. Znakiem rozpoznawczym naszych usług jest najwyższa jakość, innowacyjne rozwiązania oraz zastosowanie najnowszych technologii.

 

Naszą siłą jest pełen pasji i zaangażowania Zespół, który tworzą wysokiej klasy specjaliści z obszarów technicznych: radiodyfuzji, teletransmisji, GSM, teleinformatyki, projektowania, utrzymania i nadzoru sieci, zarządzania projektami inwestycyjnymi, jak również specjaliści z obszarów wspierających.

 

Emitel jako Pracodawca był wielokrotnie wyróżniany w ogólnopolskich konkursach, zyskując m.in. tytuły: Solidnego Pracodawcy, Pracodawcy Przyjaznego Pracownikom, Pracodawcy Przyjaznego Pracownikom 50+, certyfikaty „Profesjonalne ZZL” i wyróżnienia za „systematyczne podnoszenie jakości ZZL” oraz za „kompleksowy rozwój kapitału ludzkiego”, a także wiele nagród z obszaru well-being. Nasza firma z dumą wspiera również szereg inicjatyw społecznych oraz prowadzi projekty w obszarze środowiska naturalnego.

 

Emitel jest Sygnatariuszem Wspierającym Kartę Różnorodności, a przyjęta przez nas Deklaracja Różnorodności potwierdza fakt, że szanujemy i cenimy różnorodność naszego Zespołu, jako fundamentalną wartość współczesnego społeczeństwa.

 

Więcej o nas na www.emitel.pl oraz www.twitter.com/emitel_pl

Data otrzymania certyfikatu

28.11.2019

Kategoria

telekomunikacja

Strona internetowa

www.emitel.pl