ECO Kutno - Inwestor w Kapitał Ludzki
 

ECO Kutno

ECO Kutno Sp. z o.o., przynależące do Grupy Kapitałowej ECO, zajmuje się wytwarzaniem, przesyłem oraz dystrybucją ciepła systemowego dla mieszkańców Kutna, a także zlokalizowanych na terenie miasta przedsiębiorstw, obiektów użyteczności publicznej i handlowo-usługowych.

Przyjęty model zarządzania przedsiębiorstwem koncentruje się na tworzeniu przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy, co pozytywnie wpływa na jakość świadczonych usług. Poza działalnością sektorową, ECO Kutno Sp. z o.o. podejmuje liczne działania aktywnie wykorzystujące narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu, dobrowolnie uwzględniając interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Spółka aktywnie uczestniczy w życiu społecznym miasta – angażuje się w organizację wydarzeń regionalnych, jest kreatorem działań edukacyjnych i prospołecznych, proponując także własne inicjatywy.

Wynikiem podejmowanych  starań mających na celu między innymi kształtowanie pozytywnego wizerunku są liczne otrzymywane przez Spółkę wyróżnienia, do których należą m.in. godło Firmy Przyjaznej Klientowi przyznawane w niezależnym badaniu ankietowym przez Klientów, którzy wysoko oceniają współpracę z przedsiębiorstwem, certyfikat PreQurs świadczący o jakości ciepła systemowego przyznawany przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków, w 2019 roku nominacja do Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego w kategorii „Ład organizacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu” czy wyróżnienie w konkursie Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2020 w kategorii edukacja ekologiczna przyznane za projekt edukacyjny zrealizowany dla blisko 1000 uczniów z regionu.

Data otrzymania certyfikatu

15.04.2021

Kategoria

Energetyka

Strona internetowa

https://www.ecosa.pl/grupa-eco/eco-kutno.html