Energetyka Cieplna Opolszczyzny - Inwestor w Kapitał Ludzki
 

Energetyka Cieplna Opolszczyzny

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA jest spółką działającą w ramach Grupy Kapitałowej ECO. W skład grupy wchodzi łącznie 9 spółek z czego 6 spółek świadczy kompleksowe usługi energetyczne, zarządzając 26 systemami ciepłowniczymi na terenie 10 województw kraju, a 3 spółki celowe prowadzą działalność pomocniczą na rzecz GK ECO SA (wykonawstwo inwestycji i remontów, zaopatrzenie w opał, produkcja i dystrybucja energii elektrycznej). Siedziba spółki matki ECO SA znajduje się w Opolu.

Podstawowym przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ECO jest wytwarzanie, przesył, dystrybucja i sprzedaż energii cieplnej oraz elektrycznej. Grupa ECO świadczy swoje usługi na terenie dziesięciu województw, w większości w zachodniej części Polski.

Łącznie w ramach całej grupy zatrudnionych jest niemal 900 osób.

Nasza Misja, która zamknięta jest w haśle „Ciepło dla Wszystkich” niesie przekaz, zgodnie z którym przewidujemy i dostosowujemy się do potrzeb i oczekiwań Klientów oraz świadczymy wysokiej jakości usługi energetyczne, zapewniające każdemu Klientowi rozwiązanie dla niego najkorzystniejsze.

 

Więcej informacji o spółce i aktualnych ofertach pracy można znaleźć na stronie www.ecosa.pl

Data otrzymania certyfikatu

26.03.2020

Kategoria

Energetyka

Strona internetowa

http://www.ecosa.pl/en/