Performance Manager - Inwestor w Kapitał Ludzki

Performance Manager

Menadżer ds. Zarządzania Efektywnością Zespołu (Performance Manager) to niepowtarzalna szansa na rozwój ścieżki kariery w obrębie danej funkcji – niesie ze sobą kreatywne połączenie pogłębionych umiejętności analitycznych z podejściem strategicznym. W ramach tego samego stanowiska współegzystuje tu zorientowanie na proces i dane wraz z komunikacją perswazyjną oraz efektywnym, choć często niebezpośrednim zarządzaniem zespołem oraz klientem.

 

Rola ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektów, ponieważ oznacza nieustające rewidowanie efektywności poprzez analizę danych. Osią są tu zobowiązania procesowe w kontrakcie (SLAs), dokumentacja osiągnięć, wszelkie czerwone flagi, produktywność, prezentacje podsumowujące dla klienta, jakość działań operacyjnych, plany rozwoju. Osoba na tym niezwykle trudnym, ale także prestiżowym stanowisku na podstawie przeprowadzanych analiz danych z wszelkich źródeł przygotowuje strategiczne rekomendacje dotyczące kierunków zmian procesowych, operacyjnych, wydajnościowych, aby zmaksymalizować potencjał i możliwości.

 

Menadżer ds. Zarządzania Efektywnością Zespołu współpracuje ze swoimi odpowiednikami, dyrektorami funkcji, oraz partnerami biznesowymi w celu zoptymalizowania wkładu w globalną strategię operacyjną oraz inicjatywy centralne prowadzące do zwiększenia efektywności organizacji i usług dostarczanych przez różnorodne zespoły w wielu lokalizacjach.

 

„Myślę, że pójście tą drogą było dla mnie bardzo naturalne. Wszystko, co wcześniej robiłam i czym wcześniej się interesowałam  prowadziło mnie tą ścieżką. Zaczynając od prostych raportów, uczenia się tricków Excela kiedy nie zgadzałam się z powtarzalnymi zadaniami  po zaawansowane analizowanie danych, aby pokazać liczbowo to, czego inni nie rozumieli.

W mojej opinii każdy, kto dostrzega nie całkiem oczywiste zależności, kto uwielbia łączenie rozrzuconych elementów albo układanie puzzli i kto wreszcie nie boi się liczb, wykresów i formuł ma potencjał na Menadżera ds Zarządzania Efektywnością Zespołu. Musisz tylko słuchać ludzi i zachęcić ich do rewidowania i konstruktywnego podważania rezultatów Twojej pracy”.

 

Magdalena Błasiak, Performance Manager, Alexander Mann Solutions

 

To niezwykle interesująca rola stanowiąca kombinację umiejętności operacyjnych i zarządzania zespołem z pasją do tworzenia kreatywnych rozwiązań wspierających strategiczne cele. Organizacje zazwyczaj poszukują osób z doświadczeniem w zarządzaniu efektywnością zespołu, aby wspierać prace nad osiąganiem wysokiej jakości operacyjnej. Kluczową umiejętnością jest tu analiza i inżynieria procesów, a idealny kandydat w biegły sposób posługuje się metrykami, testami porównawczymi, współczynnikami proporcji, technikami monitorowania wyników oraz prognozowania.

 

Menadżerowie ds. Zarządzania Efektywnością Zespołu często stają się częścią kadry kierowniczej i odgrywają integralną role w rozwoju organizacji, wzmacniając potrzebę stabilnej współpracy między zespołami i wspierając wzrost firmy w oparciu o wysokie standardy efektywności.

 

„To rodzaj wspinaczki i im wyżej jesteś tym więcej wyzwań na Ciebie czeka, ale jednocześnie coraz więcej się uczysz a Twoja satysfakcja staje się bezcenna. W większości przypadków rezultaty nie są od razu widoczne, ale dzięki temu jeszcze wyraźniej dostrzegasz kiedy poszczególne elementy procesu zaczynają działać szybciej i sprawniej, a co najważniejsze –  ludzie podążają za Twoimi sugestiami, bo widzą jak mogą wykonywać swoją pracę łatwiej i lepiej.  Obserwowanie jak swoim działaniem zmieniasz rzeczywistość daje największą satysfakcję”.

 

Magdalena Błasiak, Performance Manager, Alexander Mann Solutions

 

 

Tags: