Niezbędne pojęcia - Inwestor w Kapitał Ludzki

Niezbędne pojęcia

Wybraliśmy dla Ciebie pojęcia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Przeczytaj opisy najważniejszych zagadnień.

 

Motywacja pracownika 

Co decyduje o tym, że pracownik jest zmotywowany? Dowiedz się więcej!

 

Motywacja pozytywna i negatywna

Wyróżniamy podział motywacji na pozytywną oraz negatywną. Co się za nim kryje? Dowiedz się więcej!

 

Satysfakcja pracowników

Co wpływa na zadowolenie pracowników? Dowiedz się więcej!

 

Ankieta pracownicza

Czym jest ankieta pracownicza i co możemy dzięki niej sprawdzić? Dowiedz się więcej!

 

Empowerment

Czym charakteryzuje się zasada Empowerment? Dowiedz się więcej!

 

Empoyer branding

Co oznacza termin Empoyer Branding? Dowiedz się więcej!

 

Wewnętrzny i zewnętrzny employer branding

Wizerunek marki możemy budować wewnątrz firmy i na zewnątrz. Co oznaczają te dwa terminy? Dowiedz się więcej!

 

Działania z zakresu employer brandingu

Jakie działania podjąć decydując się na empoyer branding? Dowiedz się więcej!

 

Narzędzia pomocne przy budowaniu employer brandingu

Jakich narzędzi użyć decydując się na prowadzenie działań employer branding? Dowiedź się więcej!

 

Work life balance

Jak pogodzić natłok obowiązków zawodowych i życie osobiste? Dowiedz się więcej!

 

CSR – corporate social responsibilit

Co rozumiemy jako społeczną odpowiedzialność biznesu? Dowiedz się więcej!

 

HiPo

Czego możesz się dowiedzieć o swoich pracownikach stosując metody HiPo? Dowiedz się więcej!