Aktualni Laureaci programu Inwestor w Kapitał Ludzki - Inwestor w Kapitał Ludzki
 

Aktualni Laureaci programu Inwestor w Kapitał Ludzki

Godłem Inwestor w Kapitał Ludzki mogą posługiwać się jedynie firmy przedstawione poniżej.
Firmy biorące udział w poprzednich edycjach Programu mogą posługiwać się Godłem z informacją o dacie nadania.