Emitel S.A. – laureat programu „Inwestor w Kapitał Ludzki” - Inwestor w Kapitał Ludzki

Emitel S.A. – laureat programu „Inwestor w Kapitał Ludzki”

O nas

Emitel to najważniejszy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Od ponad 50 lat dzięki nam sygnały telewizji mogą być odbierane we wszystkich polskich domach – wcześniej analogowo, a od kilku lat cyfrowo. Pracujemy nad cyfryzacją radia, projektujemy i instalujemy najnowocześniejsze systemy łączności bezprzewodowej, uczestniczymy w tworzeniu inteligentnych miast i włączamy się w prace nad siecią 5G.

 

Pełen pasji i zaangażowania zespół

Siłą Emitel są ludzie, a sukcesy, które osiągamy jako organizacja, są efektem współpracy zmotywowanego i zaangażowanego Zespołu ludzi z pasją, gotowych do realizacji wyzwań. Nasz Zespół tworzą wysokiej klasy specjaliści z obszarów radiodyfuzji, teletransmisji, GSM, teleinformatyki, projektowania, utrzymania i nadzoru sieci, zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz z obszarów wspierających. Zatrudniamy obecnie prawie 450 osób w 50 lokalizacjach.

 

Inspirujące wartości

Działamy w oparciu o cztery wartości, które są dla nas ważne. Wcielamy je w życie w codziennej pracy oraz  w relacjach ze współpracownikami i z partnerami biznesowymi.
Po pierwsze – energia i entuzjazm w działaniu. Wierzymy, że tylko pełen energii, zaangażowany Zespół może osiągać ambitne cele. Po drugie – szukamy prostych rozwiązań, eliminujemy zbędną biurokrację, upraszczamy procesy. Po trzecie – każdego dnia realizujemy wiele różnych zadań, dlatego poczucie pilności, umiejętność nadawania wag, ustalania priorytetów i realizowania projektów w odpowiednim czasie to podstawa naszego sukcesu. I wreszcie – nastawienie na własny rozwój i ciekawość świata. Jesteśmy przekonani, że potrzeba wiedzy, gotowość poszerzania horyzontów i nabywania umiejętności to warunek konieczny, aby w dzisiejszej, wciąż zmieniającej się rzeczywistości, realizować nasze cele.

 

Przyjazne i wspierające środowisko pracy

Cenimy przyjazną atmosferę, otwarte relacje i wspólne wartości. To one pozwalają nam budować dobre i angażujące środowisko pracy, dające każdemu pracownikowi motywację do działania. Tworzymy atmosferę, która sprzyja rozwijaniu inicjatywy i otwartości na nowe wyzwania. Zapewniamy najwyższe standardy bezpiecznej pracy, równocześnie propagując zdrowy styl życia oraz wdrażając szereg inicjatyw wspierających zachowanie równowagi praca–dom. Jako lider na rynku oferujemy Pracownikom stabilne warunki zatrudnienia, interesujące świadczenia dodatkowe oraz szereg możliwości rozwojowych, czego efektem jest stabilny Zespół, którego członkowie pracują z nami przez wiele lat.

 

Szerokie spektrum możliwości rozwoju

Oferujemy szeroki wachlarz możliwości rozwoju zawodowego i osobistego, wspierając Pracowników w rozwoju umiejętności technicznych, miękkich oraz liderskich. Proponujemy udział w szkoleniach specjalistycznych, seminariach, konferencjach branżowych, projektach ogólnofirmowych oraz treningach interpersonalnych. Stawiamy na osobiste angażowanie się Pracowników w rozwój, promując inicjatywę oraz gotowość do poszerzania horyzontów i doskonalenia kompetencji. Podejmujemy działania wspierające efektywny transfer wiedzy w  organizacji, budując plany sukcesji oraz programy rozwoju sukcesorów. Wdrożyliśmy system szkoleń wewnętrznych, w ramach którego trenerzy wewnętrzni przekazują wiedzę współpracownikom, wspierając ich rozwój zawodowy w różnych obszarach specjalizacji.

 

Coroczne badanie opinii pracowników

Corocznie przeprowadzamy badanie opinii Emipuls, w którym Pracownicy wyrażają swoją opinię na temat pracy w  Emitel, a informacje uzyskane w ramach badania są podstawą do wdrażania działań w obszarach ważnych dla organizacji, takich jak zarządzanie, rozwój kompetencji, komunikacja, zdrowie i bezpieczeństwo czy odpowiedzialny biznes. Chcemy i dążymy do tego, aby Emitel był najlepszym miejscem pracy oraz liderem pod względem rozwiązań oferowanych Pracownikom, sposobów współpracy oraz budowania kultury organizacyjnej i zaangażowania.

 

Otwartość i szacunek dla różnorodności

Rozumiemy, że różnorodność jest fundamentalną wartością współczesnego społeczeństwa. W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, w naszym Zespole potrzebujemy ludzi o różnych światopoglądach, wykształceniu, stylu życia. Szanujemy różnice wynikające z bagażu doświadczeń, zainteresowań, odmiennych punktów widzenia. Wierzymy, że dzięki różnorodności możemy rozwijać się jako organizacja. Pozwala nam ona skuteczniej pokonywać przeszkody oraz nieustannie doskonalić naszą działalność. Jesteśmy Sygnatariuszem „Karty Różnorodności”. Przyjęliśmy również „Deklarację Różnorodności”, w której potwierdzamy naszą gotowość do podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności w miejscu pracy.

 

Nagrody i wyróżnienia

Doceniamy i szanujemy talent oraz zaangażowanie Pracowników. Dokładamy wszelkich starań, aby w pełni wykorzystać potencjał, który posiadają. Jesteśmy dumni z faktu, iż Emitel niejednokrotnie został wyróżniony w ogólnopolskich konkursach, zyskując m.in. tytuł Solidnego Pracodawcy, Pracodawcy Przyjaznego Pracownikom, Pracodawcy Przyjaznego Pracownikom 50+, certyfikat profesjonalne ZZL, wyróżnienie za systematyczne podnoszenie jakości procesów ZZL oraz za  kompleksowy program rozwoju kapitału ludzkiego. Zaszczytem są dla nas tytuły Pracodawcy Godnego Zaufania oraz Inwestora w Kapitał Ludzki. Każde wyróżnienie stanowi ogromną radość, gdyż jest potwierdzeniem, że obrany kierunek jest właściwy i dobrze służy organizacji  oraz zatrudnionym w niej ludziom. Równocześnie wyrazy uznania dla naszych inicjatyw są dużym zobowiązaniem i stale motywują nas do podejmowania kolejnych działań na rzecz budowania najlepszego miejsca pracy.