Dachser: budując wspólny sukces - Inwestor w Kapitał Ludzki

Dachser: budując wspólny sukces

Dachser,  jeden z wiodących operatorów logistycznych, od wielu lat opiera swój rozwój na najcenniejszym kapitale – ludziach. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu oraz innowacyjnemu myśleniu firma może pochwalić się niekwestionowanymi sukcesami na rynku. Jako rodzinne przedsiębiorstwo z historią sięgającą lat 30-tych XX w. już od początku swojej działalności Dachser dbał o zapewnienie jak najlepszych warunków pracy, wspierając przy okazji niezależność i kreatywność swoich pracowników.

 

Tę filozofię Dachser realizuje stwarzając sprzyjające warunki dla rozwoju kompetencji i talentów pracowników. Firma z jednej strony stawia na samodzielność i daje dużą swobodę co do sposobu realizacji zadań biznesowych, a z drugiej wspiera pracowników dając im ku temu narzędzia. W tym celu Dachser organizuje szereg różnorodnych szkoleń czy programów, a także wymianę wiedzy między pracownikami firmy z różnych oddziałów. Przykładem mogą być szkolenia zewnętrzne oraz wewnętrzne programy rozwijania kompetencji, np. Job Rotation – program, w ramach którego pracownicy Dachser odwiedzają inne oddziały oraz działy firmy poznając pracę swoich kolegów. Taka wymiana doświadczeń zdecydowanie poszerza perspektywę i ułatwia spojrzenie na firmę jak na zestaw naczyń połączonych, z których każde ma równie duże znaczenie. Praca w grupie sprzyja też integracji i budowaniu dobrych relacji, co jest jedną z najbardziej istotnych kwestii w Dachser.

 

Innym ważnym elementem kształtującym przyjazne dla ludzi środowisko pracy są warunki zatrudnienia. Firma oferuje cały pakiet świadczeń pracowniczych, począwszy od Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. wczasy pod gruszą, przedpłacone karty świąteczne czy dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży), poprzez dofinansowanie do opieki medycznej oraz pakietu sportowego, grupowe ubezpieczenie, a także spotkania integracyjne, pikniki rodzinne, dofinansowanie do posiłków dla pracowników magazynowych czy „owocowe dni”. Dachser wyróżnia się również na tle innych pracodawców dzięki wprowadzeniu dodatkowych dni urlopu uzależnionych od stażu pracy w firmie czy też wdrożeniu dobrowolnego pracowniczego programu emerytalnego (PPE). Co ważne zdecydowana większość tych świadczeń przysługuje wszystkim osobom zatrudnionym w firmie, bez względu na to, czy jest to świeżo upieczony pracownik, osoba związana z Dachser od lat czy też stażysta.

 

Źródłem dobrych relacji pomiędzy pracownikami a firmą jest poszanowanie ich życia prywatnego. Jest to szczególnie istotne w przypadku młodych mam, dla których powrót do pracy po urlopie macierzyńskim jest wyjątkowo trudny. Firma od lat uczestniczy również w akcji „Dwie godziny dla rodziny”.

 

Działania i zaangażowanie Dachser zostały docenione przez różne instytucje zewnętrze poprzez przyznanie licznych nagród i wyróżnień. Przykładem jest tytuł „Firma Dobrze Widziana”, który Dachser otrzymał już kolejny rok z rzędu. Potwierdzeniem sukcesu operatora jest także wyróżnienie „Inwestor w Kapitał Ludzki” przyznawane na podstawie wyników anonimowego badania opinii wśród pracowników.

 

Budowana od wielu lat stabilna kultura organizacyjna Dachser daje pracownikom energię i motywację do działania, a to właśnie ich zadowolenie kształtuje sukces naszego przedsiębiorstwa.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat stażu lub pracy w firmie, prosimy o kontakt
z działem personalnym Dachser.