CSR – corporate social responsibility - Inwestor w Kapitał Ludzki

CSR – corporate social responsibility

Co rozumiemy jako społeczną odpowiedzialność biznesu?

 

Corporate social responsibility, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu zakłada, że wszystkie przedsiębiorstwa są społecznymi jednostkami, które powinny w swoich strategiach uwzględniać również interesy całego społeczeństwa. Nie koncentrują się jedynie na dążeniu do wzrostu zysków, ale też troszczą się o dobro interesariuszy.

 

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu ukierunkowana jest na dążeniu do budowy wzajemnego zaufania w relacjach z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym środowiskiem organizacji. Dzięki pozytywnemu wizerunkowi w oczach urzędów i kontrahentów możliwe jest budowanie długofalowej współpracy z partnerami biznesowymi. CSR to także element strategii budowania marki pracodawcy. Pokazanie pracownikom zaangażowania w interesy całego społeczeństwa jest dowodem nie tylko troski o swój zysk, ale też wykorzystania swojej pozycji na rynku w celach społecznych o zakresie wykraczającym poza działalności organizacji.

 

Działania CSR  zwiększają obecność w mediach i tym samym świadomość marki u kontrahentów i klientów. Przekładają się również na wzrost zaangażowania pracowników, ponieważ jednym z nich jest zapewnienie pracowników odpowiednich warunków pracy.

Wśród obszarów CSR należy wyróżnić przede wszystkim:

  • Przestrzeganie praw człowieka
  • Relacje między pracownikami
  • Ochronę środowiska
  • Relacje z klientami
  • Uczciwe praktyki rynkowe

 

Odpowiedzialność społeczna w biznesie ukierunkowana została na racjonalne zarządzanie firmą i jej budżetem, przy czym należy zwrócić uwagę na poszanowanie praw człowieka.

 

Chciałbyś przeczytać więcej na temat budowania wizerunku marki? Dowiedz się więcej!