Certyfikacja - Inwestor w Kapitał Ludzki
 

Certyfikacja

Wybierz formę realizacji, która najbardziej odpowiada potrzebom Twojej Firmy.

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU

1

Zgłoszenie do programu

Do Programu możesz przystąpić w dowolnym momencie

2

Badanie pracownicze

Dostosowujemy badanie do potrzeb i specyfiki Twojej Firmy

 
3

Raport z badania

Po zakończeniu badania otrzymujesz pełny raport z wynikami i wnioskami 

4

Spotkanie z ekspertem

Spotkanie pomagające wypracować plan rozwoju firmy w oparciu o wyniki badania

BADANE OBSZARY

Godło Inwestor w Kapitał Ludzki, otrzymują Firmy, które w niezależnym badaniu satysfakcji i zaangażowania Pracowników, uzyskają minimalne progi dla obszarów certyfikacyjnych (65%) oraz głównego indeksu (70%).

Indeks IWKL 70%
Ogólna satysfakcja 65%
Zaangażowanie 65%
Komunikacja, współpraca 65%
Kompetencje 65%
Pracownik jako ambasador 65%

Możliwości współpracy

W ramach Projektu Inwestor w Kapitał Ludzki masz możliwość wybrać jeden z gotowych Pakietów, lub zaprojektować badanie szyte na miarę

Podstawowy

Pakiet S / 24 – 37 swierdzeń
 • Podstawowy zakres Badania
 • Raport tabelaryczny dla całej organizacji w języku polskim
 • Obecność na stronie IwKL
 • Działania promocyjne po uroczystej Gali
 • Warsztat dla jednej osoby z działu HR po zakończeniu Edycji

Optymalny

Pakiet M / 24 – 42 swierdzeń
 • Elementy pakietu S
 • 5 dodatkowych stwierdzeń
 • Raport PowerPoint dla całej organizacji z benchmarkiem, wykresami i wnioskami w języku polskim lub angielskim
 • Prezentacja i omówienie wyników w siedzibie Laureata lub online

Rozszerzony

Pakiet L / 24 – 66 swierdzeń
 • Elementy pakietu S i M
 • 29 dodatkowych stwierdzeń
 • Raport PowerPoint dla całej organizacji z dodatkowymi analizami dla wybranych wskaźników, oraz z przedstawieniem Typologii Pracowników
 • Przedstawienie Typologii Pracowników na podstawie autorskiej metodologii IWKL
 • Pakiet działań promocyjnych rozszerzony o dodatkowe możliwości nagrań w Studio
 • Warsztat dla 2 osób z Firmy
 • Prezentacja raportu przed Zarządem wraz z dodatkowymi rekomendacjami i rozwiązaniami

Indywidualny

Pakiet X / 24 – 99 swierdzeń
 • Czas wypełnienia kwestionariusza nie powinien zajmować więcej niż 12 min
 • Możliwe jest zawarcie wszystkich elementów z wcześniejszych pakietów
 • Dodatkowo możliwość wygenerowania raportów jednostkowych dla zespołów lub działów

Każdy Pakiet wiąże się z możliwością otrzymania Certyfikatu oraz skorzystania z dodatkowych możliwości promocji Laureatów.

Wykorzystaj siłę godła!