Ankieta pracownicza - Inwestor w Kapitał Ludzki

Ankieta pracownicza

Czym jest ankieta pracownicza i czego możemy się dzięki niej dowiedzieć?

 

Ankieta pracownicza to kwestionariusz z kilkoma pytaniami zamkniętymi i otwartymi, często jego forma dostosowywana jest do specyfiki i wymagać danego przedsiębiorstwa. Nie może być ona długa i zajmować wiele czasu. Przeprowadzając ankietę pracowniczą powinno się zadbać o to, aby pracownicy mieli wystarczająco dużo czasu na jej wypełnienie i zastanowienie się nad odpowiedziami. Ankietę pracowniczą zaleca się przeprowadzać cyklicznie w celu monitorowania sytuacji personalnej w firmie, a w szczególności w sytuacji kryzysu czy znaczących zmian.

 

Ankieta pracownicza ma za zadanie zebrać opinie pracowników na temat:

  • Warunków miejsca pracy
  • Atmosfery w zespole
  • Wynagrodzenia
  • Przekonania o sprawiedliwym traktowaniu
  • Kontaktach z przełożonym
  • Możliwości rozwoju
  • Wsparcia ze strony pracodawcy
  • Przyznawanych benefitach

 

Zainteresował Cię ten temat? Sprawdź, jak wykorzystać wyniki ankiety!