Laureat
Branża

2021

Energetyka

Nasz Laureat

O Laureacie

ECO Kutno Sp. z o.o., przynależące do Grupy Kapitałowej ECO, zajmuje się wytwarzaniem, przesyłem oraz dystrybucją ciepła systemowego dla mieszkańców Kutna, a także zlokalizowanych na terenie miasta przedsiębiorstw, obiektów użyteczności publicznej i handlowo-usługowych.

Przyjęty model zarządzania przedsiębiorstwem koncentruje się na tworzeniu przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy, co pozytywnie wpływa na jakość świadczonych usług. Poza działalnością sektorową, ECO Kutno Sp. z o.o. podejmuje liczne działania aktywnie wykorzystujące narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu, dobrowolnie uwzględniając interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Spółka aktywnie uczestniczy w życiu społecznym miasta – angażuje się w organizację wydarzeń regionalnych, jest kreatorem działań edukacyjnych i prospołecznych, proponując także własne inicjatywy.

Wynikiem podejmowanych  starań mających na celu między innymi kształtowanie pozytywnego wizerunku są liczne otrzymywane przez Spółkę wyróżnienia, do których należą m.in. godło Firmy Przyjaznej Klientowi przyznawane w niezależnym badaniu ankietowym przez Klientów, którzy wysoko oceniają współpracę z przedsiębiorstwem, certyfikat PreQurs świadczący o jakości ciepła systemowego przyznawany przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków, w 2019 roku nominacja do Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego w kategorii „Ład organizacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu” czy wyróżnienie w konkursie Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2020 w kategorii edukacja ekologiczna przyznane za projekt edukacyjny zrealizowany dla blisko 1000 uczniów z regionu.

kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Skontaktuj się z nami bezpośrednio lub uzupełnij formularz i pobierz ogólną ofertę programu badawczego Inwestor w Kapitał Ludzki. 

KONTAKT DO NAS

Adres

Puławska 457, 02-844 Warszawa

Telefon

Ewelina: +48 695 311 888
Błażej: +48 608 366 196​

Adres e-mail

biuro@expinstitute.pl
ewelina.kapusta@expinstitute.pl
blazej.malecki@expinstitute.pl

Wyślij wiadomość

 

Inwestor w Kapitał Ludzki jest programem badawczym należącym do Experience Institute.

 

2021