Vattax – Personel Sp. z o.o. 2017-04-10T21:36:12+00:00

Project Description

Vattax – Personel Sp. z o.o.
Konstruktorska 6
02-673 Warszawa
tel. 226220866 | fax. 227451130


Data przyznania certyfikatu:

2012-11-23

Vattax-Personel powstał w 1999 roku. Firma została stworzona w celu świadczenia usług z zakresu outsourcingu kadrowo-płacowego.

Vattax-Personel zapewnia każdemu Klientowi sprawną obsługę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Zdobyte podczas wieloletniej pracy doświadczenie pozwala proponować Państwu sprawdzone metody współpracy. Korzystając z naszych usług Klienci mogą skoncentrować się na rozwijaniu prowadzonej działalności, pozostawiając nam profesjonalne wykonanie spraw kadrowo-płacowych.

Naszym Klientom oferujemy zaplecze w postaci pracowników doskonale znających aktualne przepisy prawa gospodarczego i podatkowego. Obecnie pracuje dla nas około 60 osób, w tym doradcy podatkowi. Dla każdego Klienta dedykowany jest zespół składający się ze specjalistów z różnych dziedzin, wdrożonych w specyfikę działalności oraz kanały komunikacyjne z Klientem.

Nasi pracownicy śledząc na bieżąco zmieniające się przepisy, zapewniają właściwy poziom merytoryczny i formalny informacji przygotowywanych dla Klientów oraz instytucji publiczno-prawnych. Reprezentujemy Klienta wobec organów takich jak: US, ZUS, GUS, NBP, PFRON.

Rozwój kompetencji naszych pracowników prowadzony jest w oparciu o wnikliwą analizę potrzeb szkoleniowych oraz politykę budowania zaangażowania pracownika, dzięki czemu dysponujemy stabilnymi i doświadczonymi zespołami, co stanowi o przewadze konkurencyjnej naszej firmy nad innymi firmami outsourcingowymi.

Obsługa kadrowo-płacowa oferowana przez Vattax-Personel sp. z o.o. zapewnia kompleksowe przejęcie wszelkich spraw formalno-prawnych i rozliczeniowych związanych z zatrudnieniem pracowników i współpracowników. Kompleksowości tej obsługi dopełniają oferowane przez nas rozwiązania proceduralne i narzędzia wspomagające Klienta we wszystkich obszarach relacji pracodawca – zatrudniony. Istotność owych relacji związanych także z przedmiotem świadczonych przez nas usług powoduje, iż kwestie polityki HR są nam szczególnie bliskie w stosunku do naszych pracowników. Zdecydowaliśmy się na udział w programie Inwestor w Kapitał Ludzki uznając, iż właściwe inwestowanie w pracowników jest kluczowym czynnikiem sukcesu i przewagi konkurencyjnej naszej firmy.

www.vattax.pl