Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 2017-04-10T21:36:12+00:00

Project Description

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Basztowa 22
31-156 Kraków
tel. 126303146 | fax. 126303126


Data przyznania certyfikatu:

2009-04-27

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie podejmuje szereg inicjatyw, przekraczających kanony powszechnie obowiązujące w polskiej administracji publicznej. U źródeł innowacyjnego podejścia do zarządzania leżą założenia skutecznego, efektywnego i przyjaznego działania. Są one wpisane w fundamentalną deklarację instytucji – misję: „Sprawny i skuteczny urząd regionalnej administracji publicznej realizujący z partnerami ustawowe i własne działania na rzecz rozwoju Małopolski”. Wizja przyjaznej, pro-obywatelskiej administracji jest realizowana w bieżącej działalności urzędu.

malopolskie.pl