Urząd Marszałkowski w Łodzi 2017-04-10T21:36:12+00:00

Project Description

Urząd Marszałkowski w Łodzi
al. Piłsudskiego 8
Łódź
tel. 426633340 | fax. 426633342

Data przyznania certyfikatu:

2010-06-21

Urząd Marszałkowski w Łodzi to nowoczesna i sprawnie działająca instytucja publiczna, świadomie kształtująca swój wizerunek proklienckiej organizacji. Konsekwentnie dążymy do bycia instytucją dostępną i otwartą, świadczącą usługi wysokiej jakości, zarządzaną nowocześnie i innowacyjnie,

a jednocześnie przyjaźnie dla środowiska.

Naszym atutem są kompetentni, wykształceni, zmotywowani i zaangażowani pracownicy skutecznie działający na rzecz mieszkańców województwa. Realizując misję i wizję Urzędu wyznaczamy standardy jakości i profesjonalizmu w administracji samorządowej

w Polsce.

Powodzenie naszych działań potwierdza otrzymanie w 2009 roku Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością wg nory PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie wykonywania zadań publicznych stawianych samorządowi województwa realizowanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

„Wizytówką każdej organizacji są jej pracownicy. W przypadku instytucji zaufania publicznego, wymagania dotyczące kompetencji urzędników, a także ich umiejętności odnalezienia się w kulturze organizacyjnej instytucji są szczególnie wysokie. Otrzymanie Godła Inwestor w Kapitał Ludzki jest efektem konsekwentnie, od ponad 3 lat, realizowanej w naszej instytucji polityki personalnej, od kiedy to Urząd Marszałkowski w Łodzi rozpoczął działania zmierzające do uzyskania Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009.”
Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień