Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego SA Kalisz 2017-04-10T21:36:14+00:00

Project Description

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego SA Kalisz
Noskowska 3-5
62-800 Kalisz
tel. 627649715 | fax. 627649619

Data przyznania certyfikatu:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz powstało w 1992r. w wyniku przekształcenia Rejonu Dróg Publicznych w Kaliszu w Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe. Na bazie tego przedsiębiorstwa w 1996 roku powstała Spółka PBD S.A. Kalisz.

Firma zajmuje się wykonawstwem robót drogowych oraz świadczeniem usług sprzętowo-transportowych. Wykonuje prace w zakresie: modernizacji oraz budowy dróg i ulic, powierzchniowych utrwaleń i remontów nawierzchni, robót brukarskich, bieżącego utrzymania dróg zimą i latem. Od 2002r. wykonuje cienkie warstwy asfaltowe na zimno.

Posiada wytwórnię mas bitumicznych we Florentynie umożliwiającą produkcję mieszanek mineralno–bitumicznych. Stosowany jest system zarządzania jakością ISO 9001:2000.

Pozycja firmy przejawia się w dynamice rozwoju potwierdzona wynikiem finansowym oraz wzrostem zatrudnienia.

 

Firma konsekwentnie prowadzi działania na rzecz rozwoju zawodowego swoich pracowników, umożliwiając uczestnictwo w szkoleniach zarówno twardych jak i miękkich. Współpracuje z renomowanymi firmami szkoleniowymi. Realizuje System Okresowych Ocen pracowników tworząc bazę informacji dotyczącą potrzeb szkoleniowych. Proces rekrutacji kadr opiera się na badaniach psychologicznych, których celem jest wyodrębnienie unikalnych cech każdego pracownika, utworzenia najlepszych zespołów pracowniczych. Zdobycie godła „Inwestor w Kapitał Ludzki” jest potwierdzeniem ciągłości działań w kierunku rozwoju potencjału swoich pracowników.

pbdsakalisz.com.pl