Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oddział Sanok 2017-04-10T21:36:15+00:00

Project Description

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oddział Sanok
ul. Sienkiewicza 12
38-500 Sanok
tel. 134652111


Data przyznania certyfikatu:

2010-08-03

PGNiG SA Oddział w Sanoku jest jednym z dwóch Oddziałów wydobywczych – obok Zielonej Góry wchodzących w skład Centrali Spółki PGNiG SA w Warszawie.


Głównym zadaniem Oddziału jest poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobycie złóż gazu ziemnego ropy naftowej oraz podziemne magazynowanie gazu.

Obecnie prowadzimy działalność na terenie 5 województw: podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. Dostarczamy około 45% krajowego wydobycia wysokometanowego gazu ziemnego, który oddajemy do systemu gazowniczego oraz do większych odbiorców bezpośrednich. Ropę naftową dostarczamy bezpośrednio do rafinerii. Wydobycie prowadzone jest w oparciu o 5 Ośrodków Kopalń zlokalizowanych w Przemyślu Łańcucie, Tarnowie, Ustrzykach Dolnych i Krośnie.


Posiadamy 39 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego o łącznej powierzchni ponad 20 tyś km2. Działalność wydobywcza prowadzona przez Oddział realizowana jest w oparciu o posiadanie 130 koncesji na wydobywanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, z czego ponad 100 jest obecnie w eksploatacji a pozostałe złoża objęte koncesjami są w trakcie bądź w planach zagospodarowania.

/www.pgnig.pl/sanok/