Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów 2017-04-10T21:36:17+00:00

Project Description

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Raszyńska 8/10
02-026 Warszawa
tel. 225794100 | fax. 225794170


Data przyznania certyfikatu:

2010-04-26

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Zadaniem Ośrodka jest doskonalenie i wspomaganie nauczycieli wszystkich typów szkół w zakresie kształcenia informatycznego i edukacyjnych zastosowań technologii informacyjnej.

Ośrodek powstał w 1991 roku i od początku istnienia uczestniczył we wszystkich ważnych programach, które miały znaczenie dla rozwoju edukacji informatycznej i szkolnych zastosowań technologii informacyjnej. W ostatnich latach były to Pracownie komputerowe dla szkół, Wyposażenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych, Komputer dla ucznia oraz Intel – Nauczanie ku Przyszłości.

www.oeiizk.waw.pl

Project Details

Categories: