Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 2017-04-10T21:36:10+00:00

Project Description

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00


Data przyznania certyfikatu:

13 listopada 2015

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest firmą strategiczną dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Kluczowym zadaniem GAZ-SYSTEM S.A. jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego.

GAZ-SYSTEM S.A. jest również właścicielem spółki Polskie LNG S.A. , koordynuje i współfinansuje powstanie terminalu LNG w Świnoujściu.

Zgodnie z realizowanym programem inwestycyjnym, w latach 2009 – 2014 GAZ-SYSTEM S.A. wybuduje ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych. Najważniejsze z nich powstają w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Rozbudowa sieci gazociągów może stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe integrującego rynki gazu ziemnego w krajach Europy Środkowej. Inwestycje zrealizowane przez GAZ-SYSTEM S.A. oraz usługa wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na istotne poprawienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, poprzez zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni do 70% realizowanego importu (do 2011 r. było to 9%).

Spółka GAZ-SYSTEM S.A. zatrudnia w Polsce ponad 2 300 osób. Siła pracodawcy opiera się na różnorodności pracowników oraz ich zaangażowaniu. W naszej firmie tworzymy kulturę pracy opartą na konstruktywnym dialogu i poszanowaniu siły wielopokoleniowej organizacji. Cieszymy się wizerunkiem atrakcyjnego, godnego zaufania pracodawcy z wyboru gwarantującego stabilne zatrudnienie na lata.

Odpowiedzialność GAZ-SYSTEM S.A. za pracowników oznacza także świadome inwestowanie w ich rozwój zawodowy, poprzez zapewnianie szerokich możliwości podnoszenia kompetencji i pełne wyzwań środowisko pracy, wymianę wiedzy, szkolenia oraz udział w strategicznych projektach.

Oferowane przez spółkę możliwości rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji oraz poszerzania wiedzy są wysoko cenione przez pracowników, co czyni GAZ-SYSTEM S.A. atrakcyjnym i pożądanym pracodawcą.

Project Details

Categories:

Project URL:

www.gaz-system.pl