Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 2017-04-10T21:36:12+00:00

Project Description

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Kopcińskiego 29
90-142 Łódź
tel. 426783378 | fax. 426780798


Data przyznania certyfikatu:

2009-04-27

W roku 1996 swoją działalność rozpoczęło Wojewódzkie Centrum Kształcenia Praktycznego, które w roku 2001 zmieniło nazwę na Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Działalność Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego od samego początku zorientowana jest na systematyczne unowocześnianie i doskonalenie systemu edukacji oraz ustawiczne kształcenie osób dorosłych.

Placówka nasza jest tak zorganizowana, aby mogła doskonalić umiejętności zawodowe i wzbogacać warsztat pracy kadry pedagogicznej wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych dla potrzeb reformowanej szkoły, a także prowadzić kształcenie dorosłych oraz kształcenie praktyczne uczniów w ramach zajęć dydaktycznych całorocznych i w formach pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowoczesnego, specjalistycznego wyposażenia technodydaktycznego.

Za naszą misję uważamy przygotowanie kadry pedagogicznej do wypełniania zadań szkoły oraz stałego podnoszenia poziomu jakości pracy i efektów kształcenia. Celem naszej instytucji jest doskonalenie umiejętności dydaktycznych i zawodowych nauczycieli oraz kształcenie dorosłych. Dążymy do spełniania zadań naszych klientów zapewniając im pełną satysfakcję z uczestnictwa w zorganizowanych formach doskonalenia i doradztwa oraz umożliwiamy uzyskanie dokumentów potwierdzających ukształtowane umiejętności.

wckp.lodz.pl