KRUK S.A. 2017-04-10T21:36:19+00:00

Project Description

KRUK S.A.

ul. Legnicka 56

54-204 Wrocław

tel. 717902800 | fax. 717902867

 

Data przyznania certyfikatu:

2010-04-26

KRUK S.A. jest prekursorem na rynku zarządzania wierzytelnościami masowymi w Polsce. Dzięki swojej innowacyjności i skuteczności działania KRUK osiągnął pozycję nr 1 w branży stając się kluczowym graczem zarówno w obszarze windykacji na zlecenie jak i obrotu wierzytelnościami. Firma działa na rynku od 1998 roku.

O skali działalności i potencjale firmy najlepiej świadczy fakt, że w tytko latach 2004-2007 KRUK przywrócił do życia gospodarczego ponad 820 mln zł odzyskując je na rzecz swoich Klientów. Firma jest partnerem banków, pośredników kredytowych, ubezpieczycieli i innych instytucji finansowych, operatorów telefonii komórkowej i stacjonarnej, telewizyjnych platform cyfrowych oraz telewizji kablowych. KRUK współpracuje także ze spółdzielniami mieszkaniowymi, zakładami energetycznymi, firmami dystrybucyjnymi i handlowymi (z sektora FMCG) i innymi podmiotami, których dłużnikami są klienci indywidualni oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

www.kruksa.pl

Project Details

Categories: