Krajowy Rejestr Długów BIG SA 2017-04-10T21:36:19+00:00

Project Description

Krajowy Rejestr Długów BIG SA
Armii Ludowej 21
51-214 Wrocław
tel. 717850310 | fax. 717850444


Data przyznania certyfikatu:

2012-04-16

Misją Krajowego Rejestru Długów BIG SA jest ochrona polskich przedsiębiorców przed niesolidnymi kontrahentami oraz świadczenie usług w oparciu o światowe standardy.
Celem KRD BIG SA jest budowanie ogólnopolskiego systemu wymiany informacji o rzetelnych i niesolidnych podmiotach gospodarczych i konsumentach.
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA jako prekursor w dziedzinie przyjmowania, przechowywania i udostępniania informacji gospodarczych dąży do tego, aby stać się trwałym elementem polskiego życia gospodarczego.

www.krd.pl

Project Details

Categories: