INTER PARTNER ASSISTANCE POLSKA S A 2017-04-10T21:36:20+00:00

Project Description

INTER PARTNER ASSISTANCE POLSKA S A
Chłodna 51
00-867 Warszawa
tel. 225298400

Data przyznania certyfikatu:

2010-04-03

Inter Partner Assistance jest najstarszą na świecie firmą świadczącą usługi w dziedzinie assistance. W roku 1959 stworzyła assistance jako nowy rozdział w ubezpieczeniach. Obecnie prowadzi działalność na całym świecie, w niemal wszystkich krajach na pięciu kontynentach.
W ramach jednej grupy o zasięgu światowym działa pod dwoma markami – Inter Partner Assistance i AXA Assistance, zależnie od uwarunkowań lokalnych. W Polsce swoją ochroną obejmuje ponad 5 milionów klientów.

 

www.ipa.com.pl

Project Details

Categories: