INFOVIDE – MATRIX S.A. 2017-04-10T21:36:20+00:00

Project Description

INFOVIDE – MATRIX S.A.
ul. Gottlieba Daimlera 2
02-460 Warszawa
tel. 224402500 | fax. 224402501

Data przyznania certyfikatu:

Akademia Infovide-Matrix specjalizuje się w realizacji dedykowanych programów szkoleniowych, wspierających transformację przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Przeprowadzamy kompleksową analizę potrzeb szkoleniowych, pracujemy z Klientem nad poprawą procesów zarządzania, organizujemy szkolenia, warsztaty oraz usługi ewaluacyjne, w tym badanie efektów szkolenia. Wspólnie z Klientem planujemy dalszy rozwój pracowników jego firmy.
Akademia Infovide-Matrix jest jedynym w Polsce ośrodkiem szkoleniowym będącym partnerem elitarnej firmy doradczej z zakresu IT – Cutter Consortium. Wykłądowcy Akademii należą do grupy ekspertów Cutter Innovation Council – ich wiedza i doświadczenie stają się ważnym elementem światowego know-how informatycznego.
Akademia Infovide-Matrix bierze aktywny udział w procesie zdobywania przez klientów coraz większej sprawności w wykorzystywaniu technologii informacyjnych. Od 1997 roku przeszkoliliśmy ponad 17 tysięcy osób odpowiedzialnych za informatyzację wiodących polskich firm i instytucji, w tym managerów IT, architektów, inżynierów, analityków, projektantów i członków kadry kierowniczej.
Dbając o poziom naszych usług, Akademia Infovide-Matrix zdobywa akredytacje oraz nawiązuje partnerstwa z uznanymi na arenie międzynarodowej podmiotami odpowiedzialnymi za rozwój know-how. Posiadamy statusy akredytowanych partnerów APM Group (w zakresie PRINCE2), PMI (w zakresie szkoleń opartych o standarcy PMBoK), SJSI/ISTQB (w zakresie szkoleń testerskich) oraz SPARX Systems (w zakresie narzędzia Enterprise Architect).

 

www.infovidematrix.pl

Project Details

Categories: