Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. 2017-04-10T21:36:22+00:00

Project Description

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.
Harcerska 15
45-118 Opole
tel. 775410100 | fax. 775413366

Data przyznania certyfikatu:

2010-11-08

Początki działalności Energetyki Cieplnej Opolszczyzny sięgają 1998 roku. W tamtym czasie była to firma o zasięgu regionalnym. Dzisiaj, w wyniku serii udanych akwizycji na rynku ciepłowniczym, już jako Grupa ECO świadczymy swoje usługi na terenie dziewięciu województw, nie rezygnując z dalszej ekspansji i dążeń w pozyskiwaniu kolejnych klientów w całej Polsce. Tak dynamiczny rozwój był możliwy wyłącznie dzięki zaangażowaniu kadry, utrzymaniu wysokich standardów technologicznych, dbałości o interesy pracowników oraz działań na rzecz społeczności lokalnych i ochrony środowiska naturalnego. Wszystkie te cele zostały uwzględnione w strategii ECO SA, której założenia są realizowane przez podmioty wchodzące obecnie w skład Grupy Kapitałowej.
W Grupie Kapitałowej ECO rolę dominującą pełni Energetyka Cieplna Opolszczyzny z siedzibą w Opolu. Jej integralną częścią są Oddziały: Opole, Śląski, Lubuski i Kotłownie Lokalne.

W skład Grupy wchodzą spółki zależne:

  • ECO Malbork Sp. z o.o.
  • ECO Kutno Sp. z o.o.
  • ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.
  • ECO Ciepło Lokalne I Sp. z o.o.
  • ECO Logistyka Sp. z o.o oraz
  • ECO Serwis SA (poprzednio: Przedsiębiorstwo Eksploatacyjno Usługowe Ciepłownictwa MEGATERM SA.)

Podstawowym przedmiotem działalności spółek Grupy jest wytwarzanie, przesył, dystrybucja i sprzedaż energii cieplnej oraz elektrycznej. Wyjątkami są spółki ECO Serwis, która zabezpiecza przesył i dystrybucję ciepła oraz specjalizuje się w kompleksowym nadzorze i wykonawstwie remontów i inwestycji w zakresie sieci, węzłów i źródeł ciepła, a także ECO Logistyka, której przedmiotem działalności jest handel opałem, w szczególności zaopatrywanie w węgiel wszystkich spółek Grupy oraz świadczenie specjalistycznych usług Laboratorium Ochrony Środowiska.

www.ecosa.pl

Project Details

Categories: