Enea S.A. (Poznań) 2017-04-10T21:36:22+00:00

Project Description

Enea S.A. (Poznań)
Górecka 1
60-210 Poznań
tel. 618845540 | fax. 618651077

Data przyznania certyfikatu:

2008-11-24

ENEA S.A. jedna z największych spółek energetycznych w kraju.
Sprzedaje Klientom ponad 14% energii elektrycznej wykorzystywanej w Polsce.
Jej sieć dystrybucyjna oplata 20% powierzchni kraju. Zaopatruje w energię mieszkańców zachodniej i północno zachodniej Polski. Ponad 11% energii wytwarzanej w kraju pochodzi z elektrowni wchodzących w skład koncernu.
Podstawowa działalność Grupy uzupełniana jest przez firmy zajmujące się wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej, projektowaniem i wykonawstwem inwestycji energetycznych i budowlanych, a także usługami informatycznymi i telekomunikacyjnymi.
Szeroka oferta Spółek zależnych ENEA S.A. obejmuje również produkcję urządzeń pomiarowych, handel urządzeniami i materiałami elektrycznymi, świadczenie usług motoryzacyjnych oraz usługi hotelowe, wypoczynkowe i zdrowotne.

www.enea.pl

Project Details

Categories: