Loading...
O programie 2017-04-13T21:13:13+00:00

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW

Dzięki przystąpieniu przez firmę do programu IWKL, pracownicy czują się zaangażowani w proces zarządzania przedsiębiorstwem oraz jego rozwoj. Mają poczucie, że pracodawca licz się z ich opinią oraz dba o ich zadowolenie.
Pracownicy Laureatów Programu, częściej wskazują, że w wyróżnionej firmie panuje przyjazna atmosfera oraz:

 • Pracodawca myśli i dba o ich potrzeby
 • Organizacja inwestuje w rozwój potencjału zawodowego
 • Firma dba o ich  motywację i zaangażowanie

KORZYŚCI DLA PRACODAWCÓW

 • Możliwość zwiększenia rozpoznawalności marki pracodawcy
 • Wzmocnienie / budowanie wizerunku organizacji jako pracodawcy z wyboru
 • Utrzymanie najlepszych pracowników; Pozyskiwanie Talentów z rynku
 • Obniżenie czasu i kosztu rekrutacji. Dotarcie do szerszego grona kandydatów
 • Wzmocnienie komunikacji / świadomości pracowników wewnątrz organizacji – wyróżnienie firmy na tle rynku
 • Benchmark HR wśród Laureatów Programu
 • Wsparcie w tworzeniu rekomendacji rozwojowych w obszarze ZZL

SIŁA GODŁA

Siła Godła Inwestor w Kapitał Ludzki tkwi z jego rozpoznawalności. Badania pokazują, że:

 • Inwestor w Kapitał Ludzki jest najbardziej rozpoznawalnym Godłem w obszarze polityki personalnej – potwierdza wizerunek firmy, jako wiarygodnego pracodawcy
 • Godło Inwestor w Kapitał Ludzki rozpoznaje blisko 4 miliony Polaków!
 • Godło przemawia do ludzi młodych, dobrze wykształconych, zajmujących kierownicze stanowiska

Dzięki zamieszczeniu Godła w ogłoszeniu ofertą interesuje się szersze grono potencjalnych pracowników, co daje pracodawcy szanse na najlepszych kandydatów.

SPOSOBY WYKORZYSTYWANIA GODŁA

Każdy Laureat Programu Inwestor w Kapitał Ludzki otrzymuje atrakcyjne wsparcie promocyjne ze strony Organizatorów Programu oraz Partnerów Medialnych. Wszystkie firmy i instytucje, Laureaci Godła Inwestor w Kapitał Ludzki otrzymają Certyfikat i możliwość posługiwania się nim w celach promocyjnych przez rok od jego otrzymania.

Organizatorzy oferują Laureatom różnorodny pakiet wsparcia wizerunkowego. Fakt przyznania Godła Laureatowi nagłaśniany jest:

 • na stronie internetowej Programu
 • na stronie własnej Laureata
 • na łamach mediów i partnerów programu
 • w serwisach pracowych wspierających Program
 • poprzez inne działania o charakterze PR.

KOSZT UDZIAŁU

Koszt udziału w Programie Inwestor w Kapitał Ludzki jest uzależniony od specyfiki Firmy, w tym:

 • jej wielkości
 • liczby pracowników
 • dostępu pracowników do internetu

Na podstawie powyższych kryteriów ustalana jest wielkość próby badawczej i metodologii badania.

Na życzenie naszych Klientów przygotowujemy dedykowane wersje kwestionariuszy, które umożliwiają rozszerzenie badania na inne interesujące Państwa obszary, nieujęte w procesie certyfikacji. Wycena obejmuje koszty związane z bezpośrednią realizacją badania.

Samo Godło Inwestor w Kapitał Ludzki przyznawane jest bezpłatnie

SPRAWDŹ CZY TWOJA FIRMA OTRZYMA GODŁO INWESTOR W KAPITAŁ LUDZKI

WYPEŁNIJ FORMULARZ